کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

رویدادها

مجموع رویدادها: 4 تنظیم مجدد همه فیلترها
مسابقات غواصی فین سوئیمینگ کیش
مسابقات غواصی فین سوئیمینگ کیش

مسابقات غواصی فین سوئیمینگ کیش

۸, آبان ۱۳۹۹ - ۸, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، اسکله تفریحی
مسابقات ایر بدمینتون کیش
مسابقات ایر بدمینتون کیش

مسابقات ایر بدمینتون کیش

جزیره کیش، اسکله تفریحی، پایگاه ورزشهای همگانی
مسابقه شتاب بزرگ کیش
مسابقه شتاب بزرگ کیش

مسابقه شتاب بزرگ کیش

۱۰, بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱, بهمن ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، باند جایروکوپتر
رالی تفریحی و خانوادگی کیش
رالی تفریحی و خانوادگی کیش

رالی تفریحی و خانوادگی کیش

۲۷, دی ۱۳۹۸ - ۲۷, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، پارکینگ تالار شهر