کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

رویدادها

مجموع رویدادها: 24
حسن ریوندی
حسن ریوندی

حسن ریوندی

۲۱, بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالار شهر
مهراد جم
مهراد جم

مهراد جم

۴, بهمن ۱۳۹۸ - ۵, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالارشهر
آرون افشار
آرون افشار

آرون افشار

۳, بهمن ۱۳۹۸ - ۴, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
بهنام بانی
بهنام بانی

بهنام بانی

۴, بهمن ۱۳۹۸ - ۵, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
محسن ابراهیم زاده
محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

۳, بهمن ۱۳۹۸ - ۴, بهمن ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، تالار شهر
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

۲۸, دی ۱۳۹۸ - ۲۸, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن ابن سینا
مسابقه شتاب بزرگ کیش
مسابقه شتاب بزرگ کیش

مسابقه شتاب بزرگ کیش

۱۰, بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱, بهمن ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، باند جایروکوپتر
رالی تفریحی و خانوادگی کیش
رالی تفریحی و خانوادگی کیش

رالی تفریحی و خانوادگی کیش

۲۷, دی ۱۳۹۸ - ۲۷, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، پارکینگ تالار شهر
مسیح و آرش
مسیح و آرش

مسیح و آرش

۲۶, دی ۱۳۹۸ - ۲۶, دی ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
رضا بهرام
رضا بهرام

رضا بهرام

۲۶, دی ۱۳۹۸ - ۲۶, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش، تالار شهر کیش