کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

رویدادها

مجموع رویدادها: 36
مانور خودرویی روز کیش
مانور خودرویی روز کیش

مانور خودرویی روز کیش

۲۰, آبان ۱۳۹۹ - ۲۰, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، پارکینگ تالار شهر
مسابقات غواصی فین سوئیمینگ کیش
مسابقات غواصی فین سوئیمینگ کیش

مسابقات غواصی فین سوئیمینگ کیش

۸, آبان ۱۳۹۹ - ۸, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، اسکله تفریحی
مسعود صادقلو
مسعود صادقلو

مسعود صادقلو

۱۵, آبان ۱۳۹۹ - ۱۶, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
حسن ریوندی
حسن ریوندی

حسن ریوندی

۱۳, آبان ۱۳۹۹ - ۱۴, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
محسن ابراهیم زاده
محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

۸, آبان ۱۳۹۹ - ۹, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
آرون افشار
آرون افشار

آرون افشار

۷, آبان ۱۳۹۹ - ۸, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
روز بزرگداشت حافظ
روز بزرگداشت حافظ

روز بزرگداشت حافظ

۲۰, مهر ۱۳۹۹ - ۲۰, مهر ۱۳۹۹
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن خلیج فارس
داستان و نقد داستان
داستان و نقد داستان

داستان و نقد داستان

۱۴, مهر ۱۳۹۹ - ۱۴, مهر ۱۳۹۹
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن خوارزمی
نمایشگاه بزرگ آهن و فولاد
نمایشگاه بزرگ آهن و فولاد

نمایشگاه بزرگ آهن و فولاد

۱۴, مهر ۱۳۹۹ - ۲۰, مهر ۱۳۹۹
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
عکاسی پرتره محیطی
عکاسی پرتره محیطی

عکاسی پرتره محیطی

۱۲, مهر ۱۳۹۹ - ۱۲, مهر ۱۳۹۹
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن خوارزمی