کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

فرهنگی و هنری

مجموع رویدادها: 1
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

۲۸, دی ۱۳۹۸ - ۲۸, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن ابن سینا