کیشوندان عزیز تنها راه شکست کرونا، ماندن در خانه است

نمایشگاه

مجموع رویدادها: 7
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

۲۷, بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹, بهمن ۱۳۹۸
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
نمایشگاه انرژی ENEX کیش
نمایشگاه انرژی ENEX کیش

نمایشگاه انرژی ENEX کیش

۳۰, دی ۱۳۹۸ - ۳, بهمن ۱۳۹۸
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
نمایشگاه دریانوردی و صنایع دریایی
نمایشگاه دریانوردی و صنایع دریایی

نمایشگاه دریانوردی و صنایع دریایی

۲, دی ۱۳۹۸ - ۵, دی ۱۳۹۸
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
نمایشگاه قهوه و تجهیزات وابسته
نمایشگاه قهوه و تجهیزات وابسته

نمایشگاه قهوه و تجهیزات وابسته

۱۶, آذر ۱۳۹۸ - ۱۹, آذر ۱۳۹۸
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
دومین نمایشگاه کتاب کیش
دومین نمایشگاه کتاب کیش

دومین نمایشگاه کتاب کیش

۱۵, آبان ۱۳۹۸ - ۲۴, آبان ۱۳۹۸
تالارشهر کیش
پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

۸, آبان ۱۳۹۸ - ۱۱, آبان ۱۳۹۸
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش
اثر من
اثر من

اثر من

۱۹, مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲, مرداد ۱۳۹۸
جزیره کیش، بلوار هنر، لابی برج مسکونی میکا، میکا گالری