شعبه مرکزی

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۳۲۳۳

فکس: ۰۷۶۴۴۴۳۱۸۱۰

آدرس: بلوار سنایی، مجتمع بانک ها

••••••••••••••••

شعبه سفین

تلفن: ۱۹-۰۷۶۴۴۴۳۱۸۱۰

فکس: ۰۷۶۴۴۴۳۱۸۱۰

آدرس: سفین، بلوار نیایش، خیابان شهریار، جنب هتل دیدار

••••••••••••••••

شعبه پانیذ

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۸۸۲

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۲۸۸۱

آدرس: بازار پانیذ، درب ورودی سمت راست، شماره ۱

 

موقعیت

جزیره کیش،‌ بلوار سنایی، مجتمع بانک ها

خدمات

  • بانک