شعبه مرکزی

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۷۶۷

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۲۰۰۲

آدرس: ساختمان مالی بورس، طبقه همکف

••••••••••••••••

شعبه سفین

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۰۰۱۷

آدرس: سفین، میدان لارک، جنب مسجد نور، پلاک ۶

••••••••••••••••

شعبه ونوس

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۴۱۵۳

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۲۹۹۵

آدرس: بازار ونوس، غرفه شماره ۱۳۶ و ۱۳۷

••••••••••••••••

شعبه مرجان

تلفن : ۰۷۶۴۴۴۲۲۴۱۷

آدرس: بازار مرجان، غرفه شماره ۴ DSP

••••••••••••••••

شعبه زیتون

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۴۱۹۶

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۴۱۹۶

آدرس: بازار زیتون، غرفه ۴۳A

••••••••••••••••

شعبه پردیس یک

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۳۱۲۷

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۴۱۹۷

آدرس: بازار پردیس ۱، غرفه شماره ۵۳

••••••••••••••••

شعبه پردیس دو

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۴۷۴۹

آدرس: بازار پردیس ۲، غرفه شماره ۳۰

 

موقعیت

جزیره کیش، ساختمان مالی بورس، طبقه همکف

خدمات

  • بانک