شعبه پردیس دو

تلفن: ۴-۴۴۴۵۶۶۳۳۰۷۶

آدرس: بازار پردیس ۲، غرفه شماره ۱۰۳ 

•••••••••••••••• 

شعبه مرکز تجاری

تلفن: ۸-۰۷۶۴۴۴۵۲۴۲۷

آدرس: بازار مرکز تجاری، طبقه همکف، غرفه شماره ۶۸ و ۶۹

••••••••••••••••

شعبه سفین

تلفن : ۰۷۶۴۴۴۳۰۶۲۰

فکس: ۰۷۶۴۴۴۳۰۶۲۰

آدرس: فاز A، خدماتی سفین، شماره ۴۸

موقعیت

جزیره کیش، بازار پردیس ۲، غرفه شماره ۱۰۳

خدمات

  • بانک