شعبه مرکزی

تلفن‌: ۶-۰۷۶۴۴۴۲۱۷۱۵ ، ۰۷۶۴۴۴۲۰۹۲۲

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۳۲۵

آدرس: خیابان سنایی، مجتمع بانک ها

••••••••••••••••

شعبه سفین

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۰۸۶۸

فکس: ۰۷۶۴۴۴۳۰۸۶۸

آدرس: میدان لارک، قطعه ۱۵۵

••••••••••••••••

شعبه پردیس یک

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۸۱۲

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۲۸۶۳

آدرس: بازار پردیس ۱، جنب غرفه کیش ایر

••••••••••••••••

شعبه پردیس دو

تلفن: ۳-۰۷۶۴۴۴۲۰۴۰۱

فکس: ۴۴۴۲۰۴۰۱

آدرس: بازار پردیس ۲، غرفه ۲۸ و ۲۹

موقعیت

جزیره کیش، خیابان سنایی، مجتمع بانک ها

خدمات

  • بانک