شعبه مرکزی

تلفن: ۲-۰۷۶۴۴۴۲۴۴۵۰

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۴۴۵۲

آدرس: بازار مرکز تجاری، طبقه همکف، غرفه شماره ۱ و ۲

••••••••••••••••

شعبه پردیس دو

تلفن: ۹-۰۷۶۴۴۴۲۰۳۲۷

فکس: ۰۷۶۴۴۴۲۰۳۲۸

آدرس: بازار پردیس ۲، غرفه شماره ۲۷

••••••••••••••••

شعبه سفین

تلفن: ۷-۰۷۶۴۴۴۳۰۸۳۶

فکس: ۰۷۶۴۴۴۳۰۸۳۷

آدرس: سفین، جنب بانک قوامین، پلاک ۳

 

موقعیت

جزیره کیش، بازار مرکز تجاری، طبقه همکف، غرفه شماره ۱ و ۲

خدمات

  • بانک