مطهری زاده رئیس دادگستری کیش در این مراسم ، ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده، ثبت شکوائیه، ثبت دادخواست بدوی شورای حل اختلاف، ثبت اعاده دادرسی، فرجام خواهی و پرونده های مرتبط با دیوان عالی کشور، ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، ثبت واخواهی و تجدیدنظر دادخواست های دادگاه خانواده، ثبت اظهارنامه، ثبت و ارسال گواهی عدم سوپیشینه را از مهمترین خدمات این دفاتر دانست.

مدیرکل انفورماتیک دادگستری استان هرمزگان نیز اعلام داشت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف راه‌اندازی شده اند.

موقعیت

جزیره کیش، میدان سنایی، ساختمان 20

خدمات

  • دولتی