سردفتر: حسن سلمانی نصرآبادی

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۲۲۲۲

موبایل : ۰۹۳۴۷۶۹۷۴۴۰

کد پستی: ۷۹۴۱۷۴۷۱۱۱

موقعیت

جزیره کیش، فاز F1، خیابان مینا، قطعه 84

خدمات

  • اداری
  • دولتی
امکانات
نحوه پرداخت
  • پرداخت نقدی
  • پرداخت با دستگاه پوز
مناسب برای
  • آقایان
  • بانوان
  • کیشوندان
سطح کیفیت
  • میانگین