براساس آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیش و به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ نام شرکت به شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش تغییر یافت و به استناد مصوبات مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ مجمع عمومی سازمان منطقه آزادکیش (شورای عالی مناطق، آزاد تجاری ـ صنعتی) و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و با توجه به اختیارات مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اساسنامه جدید شرکت با موضوع فعالیت جدید (بشرح بند ۲ـ۱زیر) به تصویب رسیده است. در حال حاضر شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش (سهامی خاص) جزء واحدهای فرعی سازمان منطقه آزاد کیش است و مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است. براساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ فعالیت شرکت ازتاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ متوقف و با انتقال فعالیت ها،کارکنان و دارائیها در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ادغام گردیده. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ مقرر گردید تا نسبت به تجدید فعالیت شرکت اقدام گردد، لذا به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه هیات وزیران، اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) در جلسات مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ تصویب و طی مصوبه شماره ۱۰۶۳۸۴/ت۵۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ و دبیرخانه مزبور طی نامه شماره ۹۴۲/۲۰/۳۱۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ اساسنامه فوق الذکر را به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال و در این خصوص فعالیت شرکت از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ شروع و خالص ارزش دفتری دارایی‌ها و کارکنان مربوطه نیز از تاریخ فوق الذکر از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به این شرکت منتقل گردیده است.

موقعیت

خدمات

 • اداری
 • دولتی
 • فرودگاه
 • گردشگری
امکانات
نحوه خرید
 • حضوری و آنلاین
نحوه پرداخت
 • پرداخت نقدی
 • درگاه پرداخت آنلاین(مخصوص وب سایت)
 • پرداخت با دستگاه پوز
ویژگی ها
 • پارکینگ
مناسب برای
 • آقایان
 • بانوان
 • کیشوندان
سطح کیفیت
 • میانگین