مرکز معاینه فنی خودروهای کیش آماده ارائه خدمات صدور برگه معاینه فنی برای خودروهای جزیره می باشد. کیشوندان عزیز می توانند با مراجعه به این مرکز جهت دریافت کارت معاینه فنی خودرو خود اقدام نمایند.

پیش از این خودرو های شخصی هر شش ماه یکبار معاینه می شدند اما این پس این مدت به یک سال تغییر یافته است.

خودروهای عمومی هر شش ماه یکبار باید از نظر فنی ، معاینه شوند و برگه معاینه فنی را تمدید کنند.

خودروهای کیش به دلیل رطوبت بالای هوا زودتر فرسوده می شوند و معاینه فنی برای خودروهای شخصی که عمر مفید آن ۱۲ سال و خودروهای عمومی که عمر مفید آن ۱۰ سال است ، ضروری است.

رانندگان خودروهای شخصی و عمومی برای دریافت برگه معاینه فنی خودرو با در دست داشتن بیمه نامه ، مدارک شناسایی خودرو و برگه عدم خلافی به مرکز معاینه فنی جنب پایگاه هوایی (روبروی کیش گاز) مراجعه کنند.

نداشتن برگه معاینه فنی ۵۰ هزار تومان و همراه نداشتن این برگه ۱۰ هزار تومان جریمه دارد.

خودروهای شخصی سالی یکبار ، خودروهای عمومی هر شش ماه یکبار و خودروهای سنگین هر سه ماه یکبار باید برگه معاینه فنی دریافت کنند.

موقعیت

جزیره کیش، روبروی کیش گاز

خدمات

  • معاینه فنی
امکانات
نحوه خرید
  • خرید حضوری
نحوه پرداخت
  • پرداخت با پوز
ویژگی ها
  • پارکینگ