کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

جشن ها

مجموع رویدادها: 2
مانور خودرویی روز کیش
مانور خودرویی روز کیش

مانور خودرویی روز کیش

۲۰, آبان ۱۳۹۹ - ۲۰, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، پارکینگ تالار شهر
روز کیش
روز کیش

روز کیش

۲۰, آبان ۱۳۹۸ - ۲۰, آبان ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، اسکله تفریحی