کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

کنسرت

مجموع رویدادها: 10
حسن ریوندی
حسن ریوندی

حسن ریوندی

۲۱, بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالار شهر
مهراد جم
مهراد جم

مهراد جم

۴, بهمن ۱۳۹۸ - ۵, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالارشهر
آرون افشار
آرون افشار

آرون افشار

۳, بهمن ۱۳۹۸ - ۴, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
بهنام بانی
بهنام بانی

بهنام بانی

۴, بهمن ۱۳۹۸ - ۵, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
محسن ابراهیم زاده
محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

۳, بهمن ۱۳۹۸ - ۴, بهمن ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، تالار شهر
مسیح و آرش
مسیح و آرش

مسیح و آرش

۲۶, دی ۱۳۹۸ - ۲۶, دی ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
رضا بهرام
رضا بهرام

رضا بهرام

۲۶, دی ۱۳۹۸ - ۲۶, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش، تالار شهر کیش
کنسرت سیروان خسروی
کنسرت سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی

۲۶, دی ۱۳۹۸ - ۲۷, دی ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالار مجلل پرشین
کنسرت آرش و مسیح
کنسرت آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح

۱۶, آبان ۱۳۹۸ - ۱۷, آبان ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
فراخوان دومین جشنواره موسیقی کیش
فراخوان دومین جشنواره موسیقی کیش

فراخوان دومین جشنواره موسیقی کیش

۳۰, آبان ۱۳۹۸ - ۱, آذر ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎