کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

کنسرت

مجموع رویدادها: 15
آرون افشار
آرون افشار

آرون افشار

۱۶, مهر ۱۴۰۰ - ۱۷, مهر ۱۴۰۰
مرکز همایش های بین المللی کیش
مسعود صادقلو
مسعود صادقلو

مسعود صادقلو

۱۵, آبان ۱۳۹۹ - ۱۶, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
حسن ریوندی
حسن ریوندی

حسن ریوندی

۱۳, آبان ۱۳۹۹ - ۱۴, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
محسن ابراهیم زاده
محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

۸, آبان ۱۳۹۹ - ۹, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
آرون افشار
آرون افشار

آرون افشار

۷, آبان ۱۳۹۹ - ۸, آبان ۱۳۹۹
جزیره کیش، آوای خلیج فارس
حسن ریوندی
حسن ریوندی

حسن ریوندی

۲۱, بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالار شهر
مهراد جم
مهراد جم

مهراد جم

۴, بهمن ۱۳۹۸ - ۵, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، تالارشهر
آرون افشار
آرون افشار

آرون افشار

۳, بهمن ۱۳۹۸ - ۴, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
بهنام بانی
بهنام بانی

بهنام بانی

۴, بهمن ۱۳۹۸ - ۵, بهمن ۱۳۹۸
جزیره کیش، آبنمای موزيكال آوای خليج فارس
محسن ابراهیم زاده
محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

۳, بهمن ۱۳۹۸ - ۴, بهمن ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، تالار شهر