کیشوندان و گردشگران عزیز، با ماسک من از تو مراقبت می کنم، تو از من #من_ماسک_میزنم #من_کیشوندم

رویدادها

مجموع رویدادها: 8 تنظیم مجدد همه فیلترها
پاتوق شعر و داستان کیش
پاتوق شعر و داستان کیش

پاتوق شعر و داستان کیش

۲۸, شهریور ۱۴۰۰ - ۲۸, شهریور ۱۴۰۰
جزیره کیش، صفحه فرهنگسراهای کیش
حامد آهنگی کیش
حامد آهنگی کیش

حامد آهنگی کیش

۱۱, بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲, بهمن ۱۳۹۹
کنسرت هال VIP مریم
جنگ خنده ستارگان رنگارنگ
جنگ خنده ستارگان رنگارنگ

جنگ خنده ستارگان رنگارنگ

۱۱, بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵, بهمن ۱۳۹۹
سالن کشتی ایرانی کیش
هفت دختران آب
هفت دختران آب

هفت دختران آب

۱۳, دی ۱۳۹۹ - ۱۳, دی ۱۳۹۹
وب سایت ویکی کیش
روز بزرگداشت حافظ
روز بزرگداشت حافظ

روز بزرگداشت حافظ

۲۰, مهر ۱۳۹۹ - ۲۰, مهر ۱۳۹۹
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن خلیج فارس
داستان و نقد داستان
داستان و نقد داستان

داستان و نقد داستان

۱۴, مهر ۱۳۹۹ - ۱۴, مهر ۱۳۹۹
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن خوارزمی
عکاسی پرتره محیطی
عکاسی پرتره محیطی

عکاسی پرتره محیطی

۱۲, مهر ۱۳۹۹ - ۱۲, مهر ۱۳۹۹
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن خوارزمی
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد
نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

نمایشنامه خوانی چشمهایش می خندد

۲۸, دی ۱۳۹۸ - ۲۸, دی ۱۳۹۸
جزیره زیبای کیش‬‎، مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن ابن سینا